Rekenen en spelling oefenen met de werkboeken van Brainz@work

rekenen en spelling werkboeken voor kinderen in groep 3, groep 4 en groep 5 om thuis te oefenen.

Het CITO

IBL

Het Cito is uiteraard bekend van de eindtoets in groep 8 van de basisschool. Maar ze komen al eerder in beeld. Vanaf groep 1 worden de kinderen getoetst via het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Hiermee kan de vordering van uw kind op systematische wijze gevolgd worden. Deze toetsen vinden 2 x per jaar plaats. Kijk hier voor de toetskalender van het cito.

 

Onze werkboeken zijn zo opgezet dat uw kind voorbereid is op de toets van het Cito voor de vakken rekenen en spelling (nu beschikbaar voor de groep 3, groep 4 en groep 5). Wij oefenen dus ook specifiek op categorieen die in deze toets ook worden behandeld. Daarom is het belangrijk om de boeken te oefenen van begin tot eind (en niet een aantal opdrachten er uit te halen).