Rekenen en spelling oefenen met de werkboeken van Brainz@work

rekenen en spelling werkboeken voor kinderen in groep 3, groep 4 en groep 5 om thuis te oefenen.

De hoge kwaliteit van onze boeken  

Kerndoelen leerlijnen leerdoelen

Onze werkboeken zijn van een zeer hoge kwaliteit. Wij kunnen dit garanderen doordat:

- de boeken aansluiten op de lesmethode van uw basisschool;

- de spellings- en rekenboeken voldoen aan de leerlijn die de overheid heeft vastgesteld. Hier moeten ook alle basisscholen in Nederland zich aan houden. Dus wij ook!

- de methode van de boeken werkt toe naar de CITO toetsen, die iedere basisschool 2 x per jaar afneemt

- de boeken zijn geschreven door zeer ervaren leerkrachten

- een Intern Begeleider controleert de boeken