Rekenen en spelling oefenen met de werkboeken van Brainz@work

rekenen en spelling werkboeken voor kinderen in groep 3, groep 4 en groep 5 om thuis te oefenen.

De letterrover

 

De letterrover is een hulpmiddel dat gebruikt wordt om kinderen meervouw van woorden aan te leren. In dit geval een klinker weghalen.  

"Hoor je een lange klank (bijvoorbeeld aa, oo, ee, uu etc) aan het eind van de klankgroep? Let dan op! De letterrover rooft een letter weg (klinker)"

 

Voorbeelden:

Boom - bomen

Raam - ramen

Buur - buren